Sator Media

  Firma należąca do Tomasza Miareckiego, dziennikarza z wyboru i wykształcenia. Zawodową drogę rozpoczynał we Wrocławiu, gdzie był między innymi zastępcą redaktora naczelnego i wiceprezesem wydawnictwa Gazety Wrocławskiej. Później, jako zastępca naczelnego, trafił do Gazety Poznańskiej. Po kilku latach pracy w Wielkopolsce przeszedł do Gazety Giełdy Parkiet w Warszawie. Kierował tam działem publicystyki i sekretariatem redakcji. W 2007 roku, z grupą kilku osób, uruchomił miesięcznik Businessman.pl, gdzie był zastępcą redaktora naczelnego. Współredagował dodatki biznesowe ukazujące się z dziennikiem Rzeczpospolita. Współpracował z wydawanym przez Grupę Wydawniczą Infor adresowanym do sektora MSP magazynem Twój Biznes. Brał udział w powstaniu magazynu MBA Manager. Kierował również portalem Inwestycje.pl. Od 2013 roku wydaje i współredaguje miesięcznik Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy. Firma Sator Media świadczy również usługi promocyjne i doradcze dla MSP i JST.

Tomasz Miarecki jest współautorem książek Rok święty w Wielkopolsce i Dziennikarstwo od kuchni.

W 2010 roku wydał książkę Anny Fastnacht-Stupnickiej Zostali we Lwowie, która znalazła się wśród dziesięciu najlepszych popularnonaukowych książek historycznych jakie w latach 2010-2011 zostały wydane w Polsce.