2015.11.16, WROCŁAW

Klub Leopolis Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,

ul. Pretficza 24,

godz. 17:00