2014.12.13, WROCŁAW

Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie promujące książkę prowadził prof. Michał Mierzejewski

Organizatorzy:

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej i Dolnośląska Biblioteka Publiczna.