Bohaterami "Sagi wrocławskiej. 74 opowieści rodzinnych" są przedstawiciele rodów
lub poszczególnych rodzin pochodzących ze wszystkich regionów Polski w jej przedwojennych granicach. Łączy ich to, że po 1945 roku osiedlili się we Wrocławiu, współtworząc jego najnowszą historię.

Opowiedziane tu ludzkie losy przybliżają historię naszego kraju, dawną i najnowszą,
a także uświadamiają, ile jako naród zawdzięczamy polskiej szlachcie i ziemiaństwu - takie pochodzenie ma zdecydowana większość bohaterów "Sagi". Wykształcone warstwy od pokoleń pielęgnowały szlachetne postawy, kulturę bycia, poczucie godności
i honoru, traktowały funkcje polityczne i społeczne jako służbę narodowi, broniły wolności
i ponosiły najwyższe ofiary w obronie ojczyzny. Wzorce te, przyjmowane i naśladowane przez szersze otoczenie, starano się po drugiej wojnie światowej unicestwić przez kłamstwa, kpiny i tworzenie propagandowych stereotypów, a i w III RP niewiele uczyniono dla odtworzenia etosu tej zniszczonej grupy naszego społeczeństwa.

Wiele cytowanych w książce wypowiedzi okazało się być ostatnią rejestracją wspomnień świadków lub współuczestników historycznych wydarzeń, liczne mówią o dawnej codzienności. Wiele utrwalonych reporterskim zapisem pamiątek i mieszkań, często małych i skromnych, ale posiadających klimat nieistniejących już polskich dworów, uległo po śmierci właścicieli rozproszeniu lub likwidacji. O dokonaniach wielu przywołanych tu bohaterów, zasłużonych dla kraju postaci, pamiętają już tylko najbliżsi. Zapraszam więc w ten zaprzepaszczony polski świat, który trwa duchem i zbiorową pamięcią pokoleń. Jest on naszym wspólnym dziedzictwem, którym możemy się szczycić.